• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra sociálnej práce

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS). Konferenciu otvoril dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., vedúca Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a hlavná organizátorka konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia CHILDREN IN SOCIAL WORK

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu CHILDREN IN SOCIAL WORK, ktorú organizuje Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS) v dňoch 7. - 8. novembra 2019.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu informácií a skúseností na témy ako sú:

Nový študijný program - Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny

Katedra sociálnej práce si dovoľuje informovať o novom študijnom programe s názvom „Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“, v odbore 3.1.14  sociálna práca. Bakalársky študijný program bude vyučovaný v slovenskom a/alebo anglickom jazyku, v dennej forme, alebo pre zamestnaných uchádzačov v dennej kombinovanej forme, alebo aj v externej forme.

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Dňa 30. apríla 2019 sa na pôde Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo celoslovenské kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca. Študenti súťažili v dvoch sekciách – bakalárskej a magisterskej. Naša fakulta mala zástupkyňu v bakalárskej sekcii. Súťaže sa zúčastnila študentka 3. ročníka Bc. štúdia Patrícia Ďurková s témou práce Chudoba z pohľadu verejnosti. V konečnom poradí sa umiestnila na 3.