• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra sociálnej práce

9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Milé kolegyne a kolegovia,

radi by sme Vás informovali o pripravovanom 9. ročníku Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2021 v Trnave, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo zverejnenej prílohe si môžete pozrieť program konferencie.

Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca

Vážení kolegovia, milí študenti,

v akademickom roku 2020/2021 je katedra sociálnej práce hostiteľom a usporiadateľom celosloveského kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore sociálna práca , ktoré sa uskutoční 4. mája 2021. Hoci sa vzhľadom na pretrvávajúci pandemickú situáciu tento ročník súťaže presunul do on-line priestoru, tešíme sa záujmu študentov, ktorí sa do súťaže ŠVOČ prihlásili so zaujímavými témami. Pozývame všetkých, ktorých prezentované témy zaujali, aby sa k nám pridali. Môžete tak urobiť prostredníctvom odkazov, ktoré nájdete v programe.

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS). Konferenciu otvoril dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., vedúca Katedry sociálnej práce doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a hlavná organizátorka konferencie

Medzinárodná vedecká konferencia CHILDREN IN SOCIAL WORK

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu CHILDREN IN SOCIAL WORK, ktorú organizuje Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS) v dňoch 7. - 8. novembra 2019.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre výmenu informácií a skúseností na témy ako sú: