• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
23.2.2021
Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR:Nesúhlasí so snahou politickej moci, v tomto prípade reprezentovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), zlikvidovať nezávislosť a samosprávu...
15.2.2021
Počas víkendu aj naši kolegovia z Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave v spolupráci s Fakultná nemocnica Trnava očkovali učiteľov v priestoroch FNTT.Cieľom je skorý a hlavne bezpečný návrat do škôl. Učitelia si pochvaľovali výbornú...
15.2.2021
Trnavská univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v čase sviatku sv. Valentína každoročne organizuje podujatie s názvom Valentínska kvapka krvi. Tento rok však pre mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19...
8.2.2021
 Cieľom fakulty je vychovať v duchu kresťanstva a humanizmu vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov, ktorí ukončili vzdelanie v študijných programoch: ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca, verejné...
4.2.2021
Žijeme na planéte mikróbov a na planéte ovládanej živými organizmami. A práve vírusy sú najčastejšie príčinou pandémií, akú máme aj v súčasnosti. Myslí si to Lenka Reizigová Micháliková, začínajúca vedkyňa, ktorej tím má veľkú zásluhu na odhaľovaní...
Ranné noviny naživo - TV JOJ - FZaSP
8.1.2021
Priamo do vysielania z COVID ARO oddelenia. ARO je oddelenie, kde ležia pacienti s najťažším priebehom ochorenia. Smutné je, že hospitalizovaní sú čoraz mladší pacienti . Vstup do vysielania  bol z čistej zóny ARO oddelenia.Ako povedal pán...