Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
8.6.2019
Katedra sociálnej práce si dovoľuje informovať o novom študijnom programe s názvom „Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“, v odbore 3.1.14  sociálna práca. Bakalársky študijný program bude vyučovaný v slovenskom a/alebo anglickom...
Ocenenia počas Medzinárodného dňa sestier
20.5.2019
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú vo svojom ľudskom i profesionálnom...
Celoslovenské kolo ŠVOČ v odbore sociálna práca
13.5.2019
Dňa 30. apríla 2019 sa na pôde Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo celoslovenské kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti v odbore sociálna práca....
Projekt EÚ Horizont 2020 SUNI-SEA
6.5.2019
Projekt chce znížiť zaťaženie neprenosnými chorobami, k čomu je nevyhnutné aby si ľudia boli vedomí rizikových faktorov a riešili nadváhu, zvýšený krvný tlak alebo fajčenie, alebo aby sa s uvedenými problémami čo najskôr obrátili na...
Exkurzia v Domove u rybníka Víceměřice
12.4.2019
Dňa 10. 4. 2019 sa študenti 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo zúčastnili exkurzie v príspevkovej organizácii Domov u rybníka Víceměřice, ktorá sa nachádza v južnej časti Olomouckého kraja v okrese Prostějov. Domov u rybníka...
Dni zdravia - na pôde Trnavského samosprávneho kraja
11.4.2019
Dni zdravia- aktivity FZaSP TU na želanie Trnavského samosprávneho krajaFakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity bola oslovená Trnavským samosprávnym krajom (VÚC) v rámci dní zdravia pre aktivity, ktoré boli dňa 10. 04...