Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. - Nácvik prvej pomoci
22.3.2018

Prezentácia študentov - Florence roka 2017

Do finále súťaže postúpilo 7 študentiek z Trnavskej univerzity odboru ošetrovateľstvo. Celá súťaž nám priniesla nezabudnuteľné zážitky. Bolo to pre nás niečo nové. Chceme odkázať aj ostatným študentom aby sa nebáli a prihlásili sa do ďalšej súťaže Florence roka.

9.3.2018

konferencia evaluacia vcasnej intervencie 2
26.2.2018

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce pozýva 11. mája 2018 všetkých záujemcov na IV. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Res socialis na tému Evaluácia včasnej intervencie.

Den otvorených dverí FZaSP Trnava 2018 Učebňa
25.1.2018

Prítomných slávnostne privítal pán dekan v Aule Pazmáneum a následne prebiehali prezentácie jednotlivých študijných odborov. Záujemcovia sa tiež zúčastnili exkurzie výučbových priestorov Únie nevidiacich  a slabozrakých SR a nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín.

Studenti v atriu na Truni
12.12.2017

Krásnu dobročinnú akciu s názvom "Vianočné ladenie" zorganizovali študenti 1. Mgr. ROSS z Katedry sociálnej práce FZaSP TU v priestoroch Átria Trnavskej univerzity. Akcia sa konala dňa 12.12.2017 a návštevníci si mohli pomaškrtiť na domácich sviatočných koláčikoch a punči, vypočuť si koledy a pozrieť vianočný film.

Konferencia KSP - Alua Rečník
16.11.2017

Dňa 10.11. 2016 sa v priestoroch našej fakulty konala konferencia AUTIZMUS - (Ne)známy fenomén. Konferencia bola realizovaná v rámci týždňa vedy a techniky. Organizátormi boli Katedra sociálnej práce v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty