• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
10.4.2021
Regionálna komora SKSaPA, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Fakultná nemocnica TrnavaVás pozývajú na vedecko – odbornú konferenciuMultidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o ...
30.3.2021
Trnavská univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v čase Sv. Valentína každoročne organizuje podujatie s názvom Valentínska kvapka krvi. Študenti aj pedagógovia prichádzajú na odberné miesto, aby prispeli touto vzácnou tekutinou...
Svetový deň Downovho syndrómu
19.3.2021
V nedeľu 21. marca 2021 si pripomíname Svetový deň Dawnovho syndrómu!Zvyšujeme ním povedomie o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Dawnov syndróm, akú dôležitú úlohu majú ľudia s Dawnovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Medzinárodná...
23.2.2021
Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR:Nesúhlasí so snahou politickej moci, v tomto prípade reprezentovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR), zlikvidovať nezávislosť a samosprávu...
15.2.2021
Počas víkendu aj naši kolegovia z Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave v spolupráci s Fakultná nemocnica Trnava očkovali učiteľov v priestoroch FNTT.Cieľom je skorý a hlavne bezpečný návrat do škôl. Učitelia si pochvaľovali výbornú...
15.2.2021
Trnavská univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) v čase sviatku sv. Valentína každoročne organizuje podujatie s názvom Valentínska kvapka krvi. Tento rok však pre mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19...