• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku
30.6.2021
Skríning rakoviny prsníka bol v Slovenskej republike zahájený v roku 2019, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo „rok prevencie“. V súčasnosti na implementácii mamografického skríningu participujú aj členovia katedry Laboratórnych...
28.6.2021
v rámci Týždňa zdravia v Trnave do programu prispela aj Katedra verejného zdravotníctva. V piatok 25. júna bola prednáška Michala Rafajdusa, ktorý pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Prednáška  bola zameraná na zdravý...
DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU
17.6.2021
Pečeň a metabolický syndrómV dňoch 11.6.-12.6. 2021 sa zástupcovia Katedry verejného zdravotníctva aktívne zúčastnili konferencie Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu – Pečeň a metabolický syndróm. V bloku...
Medzinárodný deň sestier
12.5.2021
12. mája 1820 sa narodila prvá profesionálna sestra Florence Naitingelová. Tento deň si preto vybrala Medzinárodná organizácia sestier, za deň, kedy si chce uctiť všetky sestry za ich ťažkú a obetavú prácu.Dnes je pre nás tento deň o to...
Kena
7.5.2021
Zahraničné pracovisko Keňa pôsobiace na fakulte zdravotníctva a sociálnej práce pod vedením PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD. v uplynulých týždňoch spustilo výskum v slume Kibera, ktorý je najväčším slumom na africkom kontinente.Oficiálne...
7.5.2021
Pandémia koronavírusu ukázala význam adekvátnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Dávkovače s dezinfekčnými prostriedkami sú dnes štandardnou výbavou interiérov prevádzok a služieb, škôl i úradov, tvoria neoddeliteľnú súčasť...