Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Aktuality

URČENIE HROMADNÉHO ČERPANIA DOVOLENKY

Podľa ustanovenia článku 8 ods. 4 Kolektívnej zmluvy na roky 2015-2016, v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 Zákonníka práce a s cieľom zabezpečiť efektivitu využívania pracovného času a prevádzkových nákladov, hromadné čerpanie dovolenky sa určuje takto:

  • v dňoch od 27. decembra 2016 do 30. decembra 2016, t.j. 4 pracovné dni,
  • v dňoch od 2. januára 2017 do 5. januára 2017, t.j. 4 pracovné dni.

Výnimky z hromadného čerpania dovolenky schvaľuje rektor na pracoviskách univerzity a dekani na fakultách univerzity zamestnancom iba v prípadoch, keď si to vyžaduje prevádzka a vykonanie termínovaných a nevyhnutných pracovných úkonov. Aby sa zamedzilo viazanosti finančných prostriedkov na nevyčerpané dovolenky, zamestnanec si podľa článku 8 ods. 3 Kolektívnej zmluvy na roky 2015–2016 môže preniesť do ďalšieho kalendárneho roka najviac 10 dní dovolenky.
V Trnave 14.11.2016