• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Habilitačné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 1/2016 - habilitačné konania (HK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie habilitačného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 18
- Príloha 7 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté habilitačné konania

Mgr. Michaela Hromková, PhD.
  1. Mgr. Hromkova zakladne udaje  (publikované 23.11.2020 - 14:32)
  2. Mgr. Hromkova publikacno-citacna resers UK TU Trnava  (publikované 23.11.2020 - 14:33)
  3. Mgr. Hromkova komisia oponenti schvalene VR 25.11.2020  (publikované 27.11.2020 - 09:45)

 

Prebiehajúce habilitačné konania

 

 

Ukončené habilitačné konania

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.dátum udelenia titulu: 15.05.2018  (publikované 22.05.2018 - 09:55)

PhDr. Janka Bursová, PhD.dátum udelenia titulu: 04.07.2018  (publikované 12.07.2018 - 09:20)

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT.dátum udelenia titulu: 24.05.2019  (publikované 06.06.2019 - 09:55)

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBAdátum udelenia titulu: 20.11.2020  (publikované 04.12.2020 - 10:35)

Pozastavené habilitačné konania