• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Členovia komisie, termíny zasadnutí, zápisnice zo zasadnutia

  Meno, priezvisko, tituly
Predseda Doc. MUDr. Andrea Kršáková PhD.
Podpredseda Prof. MUDr. Bohuš Chmelík PhD.
   
Tajomník PhDr. Gendová Kristína PhD.
   
Členovia Doc. Ing. Stanislava Blažíčková PhD.
  PhDr. Alena Uríčková PhD.
  PhDr. Martin Vereš PhD.
  MUDr. Marián Streško PhD.
  MUDr. Andrej. Klepanec, PhD., MPH, EBIR

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 16.09.2013

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 21.01.2013

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 27.11.2012