• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Členovia komisie, termíny zasadnutí, zápisnice zo zasadnutia

  Meno, priezvisko, tituly
Predseda Doc. MUDr. Andrea Kršáková PhD.
Podpredseda doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
   
Tajomník PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH
   
Členovia Doc. Ing. Stanislava Blažíčková PhD.
  doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.
  prof. RNDr. František Ondriska,PhD.
  MUDr. Marián Streško PhD.
  MUDr. Marián Hrebík, MPH

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 16.09.2013

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 21.01.2013

  Zápisnica zo zasadania Etickej komisie FZaSP TU dňa 27.11.2012