• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Inauguračné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 2/2016 - inauguračné konanie (IK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie inauguračného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 18
- Príloha 7 Charakteristika uchádzača
- Príloha 8 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté inauguračné konania

Prebiehajúce inauguračné konania

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
 1. doc. Mydlíková (publikované 11.11.2019 - 14:50)
 2. doc. Mydlíková publikačná činnosť a ohlasy  (publikované 11.11.2019 - 14:51)
 3. doc. Mydlíková komisia oponenti schvalene VR  (publikované 21.11.2019 - 14:51)
 4. Oponentské posudky  (publikované 28.01.2020 - 10:37)
 5. doc. Mydlikova navrh inauguracnej komisie  (publikované 18.02.2020 - 13:05)

 

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.
 1. doc. Lešková  (publikované 22.01.2020 - 14:17)
 2. doc. Lešková resers publ cit činnosti z KU v Ružomberku   (publikované 22.01.2020 - 14:18)
 3. doc. Leskova komisia oponenti shvalene VR  (publikované 19.02.2020 - 09:36)

 

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
 1. doc. Haburajova Ilavska  (publikované 24.02.2020 - 13:23)
 2. doc. Haburajova Ilavska resers publ. cit cinnosti z UK Nitra  (publikované 24.02.2020 - 13:24)
 3. doc. Haburajova Ilavska komisia oponenti schvalene VR  (publikované 07.07.2020 - 09:05)

 

 

 

Ukončené inauguračné konania

doc. PaedDr. Peter JUSKO, PhD. - dátum udelenia titulu: 4.12.2017  (publikované 05.12.2017 - 15:07)

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. - dátum udelenia titulu: 22.05.2018  (publikované 25.05.2018 - 12:13)

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - dátum vymenovania prezidentkou SR - 10.12.2019  (publikované 12.12.2019 - 15:12)

 


Pozastavené inauguračné konania