• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Inauguračné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 2/2016 - inauguračné konanie (IK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaIK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie inauguračného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií IK pre OV 18
- Príloha 7 Charakteristika uchádzača
- Príloha 8 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov

Začaté inauguračné konania

 

Prebiehajúce inauguračné konania

 
doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.
 1. doc. Majdan (publikované 17.08.2020 - 11:22)
 2. doc. Majdan publikacno citacna resers UK TU Trnava (publikované 17.08.2020 - 11:23)
 3. doc. Majdan komisia oponenti schvalene VR 30.9.2020  (publikované 05.10.2020 - 11:41)
 4. doc. Majdan zmena oponenta schvalene VR elektronicky 16.10.2020  (publikované 22.10.2020 - 09:22)
 5. Oponentské posudky  (publikované 27.11.2020 - 09:54)
 6. doc. Majdan navrh inauguracnej komisie  (publikované 27.11.2020 - 09:59)
 7. Rozhodnutie VR FZaSP 25.11.2020  (publikované 15.12.2020 - 08:37)
 8. prezencna listina 25.11.2020  (publikované 15.12.2020 - 08:39)
 9. Zoznam clenov VR TU Trnava  (publikované 15.02.2021 - 09:39)
 10. Vypis z uznesenia VR TU Trnava  (publikované 15.02.2021 - 09:40)
 11. Rozhodnutie VR TU Trnava  (publikované 15.02.2021 - 09:41)

 

Ukončené inauguračné konania

doc. PaedDr. Peter JUSKO, PhD. - dátum udelenia titulu: 4.12.2017  (publikované 05.12.2017 - 15:07)

doc. RNDr. František Ondriska, PhD. - dátum udelenia titulu: 22.05.2018  (publikované 25.05.2018 - 12:13)

doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - dátum vymenovania prezidentkou SR - 10.12.2019  (publikované 12.12.2019 - 15:12)

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.  (publikované 16.10.2020 - 11:01)

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  dátum vymenovania prezidentkou SR - 29.04.2021  (publikované 30.04.2021 - 15:06)

 


Pozastavené inauguračné konania

 

Zastavené konania

doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, PhD.
 1. doc. Haburajova Ilavska  (publikované 24.02.2020 - 13:23)
 2. doc. Haburajova Ilavska resers publ. cit cinnosti z UK Nitra  (publikované 24.02.2020 - 13:24)
 3. doc. Haburajova Ilavska komisia oponenti schvalene VR  (publikované 07.07.2020 - 09:05)
 4. doc. Haburajova Ilavska stiahnutie ziadosti o IK  (publikované 20.10.2020 - 12:52)