• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výročné správy o VVČ

"V prípade záujmu sú originály všetkých výročných správ fakulty za roky 2008-2019, spolu s jednotlivými prílohami, dostupné na "referáte pre vedu, výskum a edičnú činnosť FZaSP."

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2017

  • Príloha 1 - Zoznam publikácií Birep r.v. 2017
  • Príloha 2 - Definícia skupín publikácií pre vyk. obdobie 2012-2013
  • Príloha 3 - Definícia skupín publikácií pre vyk. obdobie 2014-2015
  • Príloha 4 - Definícia skupín publikácií pre vyk. obdobie 2015-2016
  • Príloha 5 - Fotodokumentácia

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2009

 

Výročné správy o VVČ za roky 2010 – 2013 sú súčasťou Výročnej správy o činnosti FZaSP TU a dostupné sekcii Výročnej správy.