• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

  1. RNDr. Rabajdová (publikované 07.09.2017 - 07:35)
  2. RNDr. Rabajdová publikačná činnosť a ohlasy (publikované 07.09.2017 - 07:35)
  3. RNDr. Rabajdová komisia oponenti schválené VR 25.10.2017(publikované 27.10.2017 - 14:35)
  4. Oponentské posudky (publikované 07.02.2018 - 09:56)
  5. RNDr. Rabajdová návrh habilitačnej komisie (publikované 19.03.2018 - 12:05)
  6. Rozhodnutie VR FZaSP 14.3.2018 (publikované 09.04.2018 - 13:25)
  7. Prezenčná listina VR FZaSP 14.3.2018 (publikované 09.04.2018 - 09:25)
  8. Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent (publikované 22.05.2018 - 09:55)