• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecká rada

Zoznam členov novo-kreovanej Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  schválenej AS FZaSP TU v Trnave dňa 23.1.2018 pre II. funkčné obdobie dekana FZaSP,
prof. MUDr.  Jaroslava Slaného, CSc., s účinnosťou od 1.1.2018

Aktuálne zloženie VR FZaSP platné od 26.2.2019

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEDECKEJ RADY: 21
Interní členovia: 14
Externí členovia: 7

Interní členovia  Meno, priezvisko, tituly Odbor
predseda VR 1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. odbor sociálna práca
 interní členovia 2. prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. odbor sociálna práca
  3. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. odbor verejné zdravotníctvo
  4. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA odbor verejné zdravotníctvo
  5. prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  6. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  7. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. odbor sociálna práca
  8. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  9. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  10. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  11. doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  12. doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  13. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. odbor sociálna práca
  14. RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
     
externí členovia 1. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. odbor sociálna práca
  2. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  3. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  4. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  5. doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. odbor sociálna práca
  6. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP odbor verejné zdravotníctvo
  7. MUDr. Daniel Žitňan, MPH odbor verejné zdravotníctvo