• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecká rada

Zoznam členov novo-kreovanej Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  schválenej AS FZaSP TU v Trnave dňa 23.1.2018 pre II. funkčné obdobie dekana FZaSP,
prof. MUDr.  Jaroslava Slaného, CSc., s účinnosťou od 1.1.2018

Aktuálne zloženie VR FZaSP platné od 16.2.2021

CELKOVÝ POČET ČLENOV VEDECKEJ RADY: 21 V TOM:
Interní členovia: 14
Externí členovia: 7

Interní členovia  Meno, priezvisko, tituly Odbor
predseda VR 1. prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. odbor sociálna práca
 interní členovia 2. prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. odbor sociálna práca
   3. prof. RNDr. František Ondriska, PhD. odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  3. prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. odbor verejné zdravotníctvo
  4. prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA odbor verejné zdravotníctvo
  6. doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  7. doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. odbor sociálna práca
  8. doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  9. doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH
odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  10. doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH odbor verejné zdravotníctvo
  11. doc. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  12. doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  13. doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. odbor sociálna práca
  14. RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD., MPH odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
     
externí členovia 1. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. odbor sociálna práca
  2. prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. odbor verejné zdravotníctvo
  3. prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. odbor ošetrovateľstvo
  4. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH odbor ošetrovateľstvo
  5. doc. PhDr. Alice Gojová, PhD. odbor sociálna práca
  6. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCP odbor verejné zdravotníctvo
  7. JUDr. Vladislav Šrojta riaditeľ FN Trnava  - manažment v zdravotníctve