• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

PhDr. Janka Bursová, PhD.

  1. PhDr. Bursová (publikované 10.10.2017 - 09:24)
  2. PhDr. Bursová publikačná činnosť a ohlasy (publikované 10.10.2017 - 09:25)
  3. PhDr. Bursová komisia oponenti schválené VR 25.10.2017 (publikované 27.10.2017 - 14:37)
  4. PhDr. Bursová zmena v zložení zástupcov VR pri VHP+VOHP schválené VR 14.3.2018 (publikované 22.03.2018-13:51)
  5. Oponentské posudky (publikované 28.03.2018 - 08:56)
  6. PhDr. Bursová návrh habilitačnej komisie (publikované 11.05.2018 - 10:56)
  7. Rozhodnutie VR FZaSP 9.5.2018 (publikované 29.05.2018 - 12:25)
  8. Prezencna listina VR FZaSP 9.5.2018 (publikované 29.05.2018 - 12:30)
  9. Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent (publikované 12.07.2018 - 09:20)