• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT.

  1. doc. Hagovská (publikované 15.11.2018 - 13:03)
  2. doc. Hagovská publikačná činnosť a ohlasy (publikované 15.11.2018 - 13:04)
  3. doc. Hagovská komisia oponenti schválené VR 21.11.2018 (publikované 22.11.2018 - 14:35)
  4. doc. Hagovská komisia oponenti zastupcovia VR zmena (publikované 06.02.2019 - 08:25)
  5. Oponentské posudky (publikované 13.02.2019 - 15:01)
  6. doc. Hagovská návrh habilitačnej komisie (publikované 14.02.2019 - 11:30)
  7. Rozhodnutie VR FZaSP 24.4.2019 (publikované 07.05.2019 - 09:46)
  8. Prezenčná listina VR FZaSP 24.4.2019 (publikované 07.05.2019 - 09:47)
  9. Oznámenie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent (publikované 06.06.2019 - 09:55)