• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Digital object identifier (DOI)

Ivica Gulášová, Jozef Babečka:  Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču - DOI 10.31262/978-80-568-0215-1/2020

Miriam Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová:    Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii - DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020

Michaela Hromková, Miriam Slaná, Katarína Molnárová Letovancová:   Potreby rodín s deťmi s vybraným typom zdravotného postihnutia 1. časť - DOI 10.31262/978-80-568-0341-7/2020

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková: Children in Social Work – Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe - DOI 10.31262/978-80-568-0309-7/2020