Skočiť na hlavný obsah

Elektronické zdrojové dokumenty

Ondrej Botek:    Migrant policies and practice in selected countries - DOI 10.31262/978-80-568-0567-1/2023

Andrea Lajdová:   Etické myslenie sestier  ISBN 978-80-88246-93-0

Margaréta Kačmariková:    Hygiena výživy – cvičenia - DOI 10.31262/978-80-568-0550-3/2023

Gabriela Doktorová:   Prvá pomoc a jej manažment - DOI 10.31262/978-80-568-0544-2/2022

Andrea Bánovčinová:   Chudoba a sociálne vylúčenie - DOI 10.31262/978-80-568-0551-0/2023

Andrea Bánovčinová (ed.) - Zborník práce z celoslovenského kola ŠVOČ v odbore sociálna práca -   Zborník prác z celoslovenského kola 2021 - DOI: 10.31262/978-80-568-0460-5/2022

Rusnaková Viera, Plančíková Dominika, Melichová Juliana, Sivčo Patrik:    Soft skills Manual For training of Trainers and Healthcare Staff - DOI 10.31262/978-80-568-0472-8/2021

Marta Vaverčáková, Michaela Hromková:    Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov - DOI 10.31262/978-80-568-0241-0/2021

Peter Jusko, Jana Levická, Oľga Bočáková, Nadežda Kovalčíková, Martina Žáková, Marek Šimůnek, Ivana Havránková, Klaudia Kaczmarek, Dominika Lisá, Andrea Bánovčinová, Martin Gál, Zuzana Truhlářová, Michaela Vaceková, Erika Štangová:   Chudoba ako teoretický a praktický problém - DOI 10.31262/978-80-568-0222-9/2021 

Ivica Gulášová, Jozef Babečka:    Kvalita života seniorov s inkontinenciou moču - DOI 10.31262/978-80-568-0215-1/2020

Miriam Slaná, Barbora Kováčová, Katarína Molnárová Letovancová, Michaela Hromková, Jana Hrčová:    Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii - DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, Michaela Hromková:   Children in Social Work – Selected Problems of Social Work with Children Across the Europe - DOI 10.31262/978-80-568-0309-7/2020

Marta Vaverčáková - Michaela Hromková:   Ako postupovať pri vstupe do pracovného pomeru2019

Jana Levická a kol.:   História ako indikátor identity sociálnej práce

Marta Vaverčáková - Michaela Hromková:   Marketing a fundraising v sociálnych službách

Marta Vaverčáková - Michaela Hromková:   Manažment v sociálnej práci

Marta Vaverčáková - Michaela Hromková:   Riadenie ľudských zdrojov

Mária Dubovská:   Návody na cvičenia z predmetu Analytická chémia, 2018

Mária Dubovská:   Návody na cvičenia z predmetu Biochémia, 2018

Oľga Kabátová - Silvia Puteková - Andrea Botíková:   Posudzovanie kognitívnych porúch u seniorov v dlhodobej starostlivosti, 2018

Martina Horváthová - Zuzana Bárdyová:   Návody na praktické cvičenia z predmetu BIOFYZIKA, 2017

Jana Levická - Katarína Levická - Andrea Bánovčinová - Dominka Uhnáková:   Teoretické východiská sociálnej práce, 2016

Andrea Botíková - Silvia Puteková:   Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém, 2016

Gonšorová, Veronika: Analýza epidemiologických dát. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH].- ISBN 978-80-8082-651-2

Krajčovičová, Lenka – Benedikovičová, Alžbeta: Klinická epidemiológia. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-653-6

Levická, Jana - Slaná, Miriam - Pavelek, Lukáš: Kvalitatívne výskumné metódy. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-654-3

Lajdová, Andrea – Liptáková, Karin: Ošetrovateľstvo I. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-655-0

Uríčková, Alena - Jakubeková, Jarmila: Ošetrovateľstvo II. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-656-7

Matulníková, Ludmila - Martinková, Jana: Ošetrovateľstvo III. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN XX

Radková, Libuša – Pavelek, Lukáš: Štatistika a demografia. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-658-1

Špajdelová, Jana - Blažičková, Stanislava: Tajomstvá bunky I. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN XX

Špajdelová, Jana - Blažičková, Stanislava: Tajomstvá bunky II. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-659-8

Kállayová, Daniela: Základné princípy epidemiológie a ich aplikácia vo verejnom zdravotníctve. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN XX

Csampai, Otto, - Žáková, Martina – Kovalčíková, Nadežda: Základy vedecko-výskumnej činnosti. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-661-1

Rafajdus, Michal: Informatika. [on-line]. Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2014. XX s. [XX AH]. - ISBN 978-80-8082-650-5