Skočiť na hlavný obsah

Erasmus+

ERASMUS+ mobilita študenti

Študenti môžu buď ŠTUDOVAŤ v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, alebo ABSOLVOVAŤ STÁŽ v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí. Študenti si takisto môžu SKOMBINOVAŤ ŠTUDIJNÝ POBYT V ZAHRANIČÍ SO STÁŽOU, ďalej posilňovať vzdelávacie výstupy a rozvíjať si prierezové zručnosti. 

Študent pred výberovým konaním je povinný kontaktovať katedrového koordinátora pre program ERASMUS+ a odkonzultovať s ním celý proces plánovanej mobility vrátane svojho výberu predmetov na prijímacej inštitúcii.

 

 Katedra/ERASMUS koordinátor Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
Fakultná koordinátorka pre program ERASMUS+ PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 308 495 zuzana.kralova [at] truni.sk
Referentka pre zahraničné činnosti, projekty a mobility Ing. Lucia Horská, PhD. 304 403 lucia.horska [at] truni.sk
Katedra sociálnej práce doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
Katedra verejného zdravotníctva PhDr. Kristína Grendová, PhD. 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
Katedra ošetrovateľstva doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. 329 413 jana.boronova [at] truni.sk
Katedra laboratórnych a
vyšetrovacích metód v zdravotníctve
doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 17/1 308 alzbeta.kaiglova [at] truni.sk