Skočiť na hlavný obsah

Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii

Názov:

Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii

 

Autorky:

PhD. doc. Ph Dr. Miriam Slaná, PhD.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.
Mgr. Michaela Hromková, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová, PhD.

 

Recenzoval:

Prof. PaedDr. Anna HUDECOVÁ, PhD.
Prof. MUDr. Jaroslav SLANÝ, CSc.

 

Vydavateľ:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2020

 

Vydanie:

Prvé


Jazyková úprava:

Neprešlo jazykovou korektúrou

 

Rok vydania: 2020
Počet strán: 150

ISBN 978-80-568-0267-0
EAN 9788056802670
DOI 10.31262/978-80-568-0267-0/2020

https://doi.​org/​10.​31262/​978-80-568-0267-0/2020

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Terapeutické koncepty pomoci vo včasnej intervencii


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Terap…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty