Skočiť na hlavný obsah

Chudoba a sociálne vylúčenie

Názov:

Chudoba a sociálne vylúčenie

 

Autori:

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.

 

Recenzenti:

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
Mgr. Zuzana Truhlářová, PhD.

 

Editori:

Zodpovedný redaktor:  Jozef Molitor
Grafická úprava a zalomenie:  Jana Janíková
Obálka:  Marek Petržalka

 

Vydanie:

Pre Fakultu zdravotníctva a sociálne práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 386. publikáciu. Pripravila VEDA, vydavateľstvo SAV.

 

Rok vydania: 2023
Počet strán: 99

ISBN 978-80-568-0551-0 (on-line)
DOI 10.31262/978-80-568-0551-0/2023

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0551-0/2023

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Chudoba a sociálne vylúčenie


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Banov…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty