Skočiť na hlavný obsah

Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov

Názov:

Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov

 

Autori:

doc. PhDr. Marta Vaverčáková. PhD., MPH., 2021
doc. Mgr. Michaela Hromková, PhD., 2021

 

Recenzenti:

doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD.

 

Editori:

Zodpovedný redaktor:  Jozef Molitor
Grafická úprava a zalomenie:  Jana Janíková
Obálka:  Marek Petržalka

 

Vydanie:

Pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 343. publikáciu.

 

Rok vydania: 2021
Počet strán: 114

ISBN 978-80-568-0241-0 (on-line)
DOI 10.31262/978-80-568-0241-0/2021

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0241-0/2021

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Ekono…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty