Skočiť na hlavný obsah

Zborník prác zo 17. ročníka celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti V odbore Sociálna práca

Názov:

Zborník prác zo 17. ročníka celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti V odbore Sociálna práca

 

Autori:

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.

 

Recenzenti:

Doc. PhDr. Katarína Šiňanská, PhD.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.

 

Editori:

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.

 

Vydanie:

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave

 

Rok vydania: 2021
Počet strán: 540

ISBN: 978-80-568-0460-5
DOI: 10.31262/978-80-568-0460-5/2022

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0460-5/2022

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Zborník prác z celoslovenského kola 2021


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/zborn…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty