Skočiť na hlavný obsah

Prvá pomoc a jej manažment

Názov:

Prvá pomoc a jej manažment

 

Autori:

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

 

Recenzenti:

PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD., MPH.
doc. PhDr. et Bc. Jaroslav Stančiak, PhD., MPH.

 

Editori:

Zodpovedný redaktor: PhDr. Jozef Molitor
Grafická úprava a zalomenie: Jana Janíková
Návrh obálky: Mgr. Vanesa Chebenová

 

Vydanie:

Pre Fakultu zdravotníctva a sociálne práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 383. publikáciu. Pripravila VEDA , vydavateľstvo SAV .

 

Rok vydania: 2022
Počet strán: 128

ISBN 978-80-568-0544-2 (on-line)
DOI 10.31262/978-80-568-0544-2/2022

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0544-2/2022

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Prvá pomoc a jej manažment


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Dokto…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty