Skočiť na hlavný obsah

Skriptá na predaj

Názov Autor Rok vydania
Cena v €
 Aktuálny prehľad právnych predpisov A. Benedikovičová, M. Rusnák 2014 4.-
Biológia človeka pre nelekárske štúdium V. Bošák 2019 8.-
 Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva M. Rusnák, V. Rusnáková, M. Majdan 2010 11.-
 Epidemiológia neinfekčných chorôb A. Egnerová, G. Guliš 2005 3.-
 Fachtexte fur Sudenten der Sozialarbeit J. Keketiová 2007 3.-
 Geriatria Š. Krajčík 2005 2,50.-
 Hygiena prostredia P. Juriš, M. Miterpáková 2006  4.-
 Hygiena výživy II. Kaláč J. 2001 2,50.-
Chrípka A. Sabó 2007 8,30.-
Imunológia - vypredané
F. Mateička, S. Blažíčková, B. Bošák 2005 5.-
Intenzívna medicína v ošetrovateľstve a jej medicínsko-právne aspekty A. Šimková, A. Benedikovičová, J. Boroňová 2015 8.-
Interná medicína II. S. Krčméry, Š. Hrušovský, M. Dúbrava 2004 4,50.-
Kapitoly z rómskej kultúry R. Lužíca 2004 3.-
Klinická genetika Bošák V. 2020 8.-
Klinická patofyziológia M. Šramka a kol. 2006 11,30.-
Klinická patofyziológia M. Šramka 2005 9.-
Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starších ľudí L. Hegyi 2005 4.-
Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci P. Beňo, D. Tarcsiová, S. Capíková 2014 7.-
Laboratórne vyšetrovacie metódy vo farmakológii a toxikológii P. Beňo, S. Blažíčková, D. Salát,
A. Benedikovičová
2014 10.-
Lekárska genetika pre verejné zdravotníctvo V. Bošák 2019 7.-
Manažment pre sociálnych pracovníkov M. Vaverčáková 2006 5,50.-
Manažment v sociálnej práci R. Rehák 2003 1,99.-
Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus v humánnej a veterinárnej medicíne A. Kaiglová, L. Micháliková 2020 17,50.-
Mimoriadne a urgentné situácie v medzinárodnom VZ a SP V. Krčméry a kol. 2004 3,32.-
Misijná a charitatívna práca Š. Kopecký, J. Juristý 1998 1,88.-
Ochrana života II.aIII. zborník 2002 3,32.-
Ochrana života V. zborník 2004 6,50.-
Ochrana života IV. zborník 2003 6.-
Ochrana života VII. zborník 2007 6,50.-
Ochrana života VIII. zborník 2007 9,95.-
Ochrana života XII. zborník 2011 8,30.-
Ochrana života XIII. zborník 2012 8.-
Patofyziológia a klinická fyziológia I. Hulín 2005 15.-
Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny E. Mydlíková 2019 9.-
Prejavy problémového správania u pacientov s alzhaimerovou chorobou Martinková 2017 14.-
Prevencia v ošetrovateľstve S. Puteková, O. Kabátová, J. Martinková 2016 13.-
Prístup k deťom s telesným postihnutím M. Šmidová 2005 5,20.-
Propedeutika epidemiológie M. Rusnák a kol. 2018 19.-
Prvá pomoc Ľ. Pravda 2006 5.-
Selected topics from clinical pharmatol. A. Dóczeová, V. Krčméry, J. Novotný 2004 2,66.-
Slovník nemeckej terminológie  z oblasti SP J. Keketiová 2007 3,50.-
Sociálna pedagogika pre sociálnych pracovníkov J. Levická 2004 7,30.-
Sociálna politika M. Vaňo 2005 10,80.-
Sociálna práca v treťom sektore L. Radková 2005 2,82
Sociálna prevencia I. Schavel M. 2005 7,50.-
Sociálne problémy v pediatrii - sociálna pediatria J. Černay 2005 9,10.-
Systémový lupus erythematosus S. Blažíčková 2019 15.-
Štatistika zdravia M. Rusnák, V. Rusnáková, M. Psota 2013 8.-
Teória a metodológia sociálnej práce Š. Strieženec 2006 11.-
Teória a metódy charitatívnej práce K. Rašlová 2006 5,60.-
Úrazy mozgu a verejné zdravotníctvo A. Bražinová a kol. 2014 8.-
Úvod do sociálnej práce J. Levická, A. Mrázová 2005 6,50.-
Vedomosti a postoje vybranej vzorky žien o rakovine krčka maternice A. Uríčková 2014 10.-
Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory P. Beňo, M. Šramka, A. Sabová, Z. Tomić, D. Salát 2015 12.-
Všeobecná patologická fyziológia D. Salát a kol. 2008 8,30.-
Vyb. kapitoly z nozokomiálnych infekcií V. Krčméry a kol. 2002 3,70.-
Vyb. kapitoly zo všeobecnej biológie A. Sabó 2008 10,20.-
Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie a chemoterapie A. Dóczeová a kol. 2005 6,30.-
Vybrané kapitoly z klinickej parazitológie všeobecnej a špeciálnej a laboratórnych vyšetrovacích metód F. Ondriska a kol. 2019 7.-
Vybrané kapitoly z lekárskej biofyziky  M. Horváthová, R. Karkus 2005 6.-
Vybrané kapitoly z medzinárodného práva K. Tóth  2005 4,30.-
Vybrané kapitoly z paliatívnej starostlivosti L. Smoleňová a kol. 2008 7,50.-
Vybrané kapitoly z pastorálnej medicíny K. Bošmanský 2004 3.-
Vybrané kapitoly ze speciální pediatrie pro posluchače zdravotních fakult J. Slaný 2014 9.-
Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve P. Beňo 2019 14.-
Vybrané témy v ošetrovateľstve kol. autorov 2019 13.-
Výchova k zdraviu a podpora zdravia
R. Ochaba, M. Kačmariková 2020 9.-
Vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
V. Bošák 2019 7.-
Základy filozofie P. Fotta 2006 2.-
Základy manažmentu v ošetrovateľstve I. M. Killíková 2006 5.-
Základy práva pre zdravotníkov V. Takáčová a kol. 2002 7,63.-
Základy psychiatrie pro sociální prac. M. Kašparů 2006 3,98.-
Základy štatistiky M. Rimačík 2006 4.-
Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie L. Mirossay, J. Mojžíš 2006 9.-
Základy VVČ M. Kačmariková a kol. 2006 7,96.-
Zdravá výživa a pohyb M. Kačmariková, M. Rafajdus 2020 17.-