Skočiť na hlavný obsah

Školné

Akademický rok 2024/2025

  Výška školného na akademický rok 2024/2025

Akademický rok 2023/2024

  Výška školného na akademický rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

  Výška školného na akademický rok 2022/2023

Akademický rok 2021/2022

  Výška školného na akademický rok 2021/2022

Akademický rok 2020/2021

  Výška školného na akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2019/2020

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/ 2018  o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/ 2017  o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/ 2016  o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018


Akademický rok 2016/2017

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/ 2015  o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017


Akademický rok 2015/2016

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 13/2014 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2015/2016


Akademický rok 2014/2015

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015


Akademický rok 2013/2014

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014


Akademický rok 2012/2013

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013


Akademický rok 2011/2012

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 23/2010 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2011/2012


Akademický rok 2010/2011

  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2010/2011