Skočiť na hlavný obsah

Hygiena výživy – cvičenia

Názov:

Hygiena výživy – cvičenia

 

Autori:

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD. MPH
Mgr. Samuel Paulík

 

Recenzenti:

Ing. Eva Jóžeffiová, PhD.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.
prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

 

Editori:

Zodpovedný redaktor: Jozef Molitor
Grafická úprava a zalomenie: Jana Janíková
Návrh obálky: Marek Petržalka

 

Vydanie:

Pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave vydalo Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 389. publikáciu. Pripravila VEDA, vydavateľstvo SAV.

 

Rok vydania: 2023
Počet strán: 70

ISBN 978-80-568-0569-5 (on-line)
DOI 10.31262/978-80-568-0550-3/2023

https://doi.org/10.31262/978-80-568-0550-3/2023

PREVZIAŤ PUBLIKÁCIU: Hygiena výživy – cvičenia


Úplný odkaz na prevzatie: http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/e-kniznica/doi/Kacma…

Publikácia je dostupná aj v elektronickej knižnici fakulty na karte Elektronické zdrojové dokumenty