Skočiť na hlavný obsah

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health - MPH

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave ponúka špecializačný program „Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health – MPH“ pre zdravotnícke povolanie verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant.

Garantujúce pracovisko: Katedra verejného zdravotníctva FZaSP TU
Bližšie informácie:          PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH,
Mail: kristina.grendova [at] truni.sk
Tel: 033/5939491, 0904/205989

Termín podávanie prihlášok do:

  MPH infolist

  MPH doplňujúce informácie

   Prihláška na špecializačné štúdium – MPH

  Vyhláška dekana č.5/2019 - MPH špecializačné vzdelávanie
 Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Vyhláška dekana č.1/2021 - MPH špecializačné vzdelávanie

 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2023/2024:

Opravný termín: 

  • Odovzdanie prihlášky : do 10.11.2023
  • Odovzdanie záverečných prác (analytický list, CD): do 10.12.2023
  • Štátne záverečné skúšky – opravný termín: 1.2.2024

Riadny termín:

  • Odovzdanie záverečných prác (prihláška, analytický list, CD): do 19.4.2024
  • Štátne záverečné skúšky – riadny termín: 28.5.2024 – 31.5.2024

  Rozvrh hodín

Dokumenty: