Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

  Univerzitné informačné systémy - MS TEAMS

  Rozvrh hodín

  Konzultačné hodiny

Harmonogram akademického roka

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci 2021/2022

1. ročník Bc. denné/externé: Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH
2. ročník Bc. denné/externé: doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
3. ročník Bc. denné/externé: doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.
4. ročník Bc. externé: doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.

1. ročník Mgr. denné/externé: PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH
2. ročník Mgr. denné/externé: doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., MPH
3. ročník Mgr. externé: Mgr. Michaela Machajová, PhD., MPH

 

 

Odborná Prax

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Každý študijný program (ŠP) má predpísané hodiny odbornej praxe a pridelené kredity, ktoré je možné získať za určitých podmienok. Bakalársky ŠP je jedným študijným programom a magisterský ŠP je ďalším študijným programom. Získaný počet kreditov za absolvovanie odbornej praxe v rámci jedného ŠP nie je možné prenášať do ďalšieho ŠP.

 

ODBORNÁ PRAX I. (XVZb21)

Denné štúdium (2.bc) + Externé štúdium (3.bc)  - rozsah praxe: 120 hodín

 

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA:

 

 • Denné bakalárske štúdium: posledný deň v mesiaci máj roka, keď je študent v 2.roč. Bc.
 • Externé bakalárske štúdium: posledný deň v mesiaci máj roka, keď je študent v 3.roč. Bc.
   

 

ODBORNÁ PRAX II. (XVZb36)

Denné štúdium (3.bc)+ Externé štúdium (4.bc) –- rozsah praxe: 120 hodín

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY:

 • Denné bakalárske štúdium: deň v mesiaci máj akad. roka, keď je študent v 2.roč. Bc.
 • Externé bakalárske štúdium: deň v mesiaci október akad. roka, keď je študent v 4.roč. Bc.

ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA:

 • Denné bakalárske štúdium: marec resp. apríl (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania bakalárskej práce)
 • Externé bakalárske štúdium: marec resp. apríl (odovzdanie v súlade s dátumom odovzdania bakalárskej práce)

 

 

Záverečné práce

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 30. 11. 2021
- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2022

Odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku na sekretariát Mgr. Marcele Novákovej podľa rozpisu. V prípade online výučby na mail marcela.novakova [at] truni.sk

Mgr. externé – Štátne záverečné skúšky – 1. termín: 14. 12. 2021
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 10. 11. 2021

Mgr. externé – Štátne záverečné skúšky – 2. termín: 13. 1. 2022
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 17. 12. 2021

Mgr. externé – Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 11. 2. 2022
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 28. 1. 2022

2.roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium externé
Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 18. 2. 2022 na sekretariát Mgr. Marcele Novákovej. V prípade online výučby na mail marcela.novakova [at] truni.sk

Štátne záverečné skúšky – 1. termín:

Mgr.: 1. 6. – 2. 6. 2022
Bc.: 8. 6. – 9. 6. 2022
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 31. 3. 2022

Štátne záverečné skúšky – Bc., Mgr. – 2. termín: 22. 6. 2022
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 15. 6. 2022

Štátne záverečné skúšky – Bc., Mgr. – 3. termín: 25. 8. 2022
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP, odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku: do 13. 8. 2022

 

 

Info o projekte:

Projekt prebiehal v prostredí 68 stredných škôl, ktoré navštevuje vyše 19 000 študentov. Konkrétne merania sa vykonali na 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov. Súčasťou meraní boli dotazníky s 255 parametrami o každom študentovi, antropometrické a fyziologhické merania (tlak krvi, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov z RÚVZ BA, zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a stredných zdravotných škôl. RÚVZ BA takúto akciu uskutočňoval aj v prostredí základných škôl v Petržalke.

Cieľom projektu bolo získanie relevantných informácii o výskyte kardiometabolického rizika v populácii študentov stredných škôl, ktoré sú v pôsobnosti BSK. Dôvodom je vysoký výskyt chronických ochorení a ich rizikových faktorov v dospelej populácii SR. Projekt bol realizovaný v spolupráci BSK v partnerstve s RUVZ BA.

Prostredie projektu: 58 stredných škôl a cca 19000 študentov

 • merania vykonané na cca 5000 študentoch vo veku 14-18 rokov
 • 255 údajov o stave zdravia každého studenta
 • Trvanie projektu- apríl 2010- december 2012

Metódy

 1. Dotazníky
 2. antropometrické a fyziologické merania - tlak krvi, tepová frekvencia, telesná výška, hmotnosť, telesné obvody
 3. Odbery krvi

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

Témy záverečných prác z predchádzajúcich rokov

Šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova [at] truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).

 

Štátna záverečná skúška

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam