Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Konzultačné hodiny

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2017/2018

1. ročník Bc.   Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., PMH
2. ročník Bc. – Mgr. Michaela Machajová, PhD.
3. ročník Bc. - PhDr. Kristína Grendová, PhD.

1. ročník Mgr.-Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
2. ročník Mgr. - Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

 

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

 

Štátne záverečné skúšky

 

Harmonogram

 • Výučbové obdobie: 12.2. – 4.5. 2018
 • Skúškové obdobie: 7.5. – 30.6. 2018
 • Skúškové obdobie končiace ročníky: 7.5. – 25.5. 2018

Štátne záverečné skúšky - riadny termín:

 • Mgr.: 29.5-31.5. 2018
 • Bc.: 5.6. – 8.6. 2018

Denní študenti:

 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 9.4. 2018
 • Štátne záverečné skúšky - 1. opravný termín: 27. 6. 2018
 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 15.6. 2018
 • Štátne záverečné skúšky - 2. opravný termín: 22. 8. 2018
 • Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 10.8. 2018

 

Externí študenti:

 • ZS 2018/2019

 

Prihláška na štátnu záverečnú skúšku

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Záverečná práca - šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Povinná odborná prax

Oznam pre 2.mgr rocnik, preddiplomová suvislá prax ROZSAH PRAXE: 180 hodín = 6 týždňov TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠKY: 16. október 2017 ODOVZDANIE ZÁZNAMNÍKU A POTVRDENIA: 9.apríl 2018 (spolu s odovzdaním diplomovej práce)

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).