Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Konzultačné hodiny

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Ročníkoví vedúci pre akademický rok 2016/2017

1. ročník Bc.   Doc. PhDr. Daniela Kállayová, PhD., PMH
2. ročník Bc. – Mgr. Michaela Machajová, PhD.
3. ročník Bc. - PhDr. Kristína Grendová, PhD.

1. ročník Mgr.-Doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD.
2. ročník Mgr. - Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

 

Zápis povinne voliteľných a výberových predmetov

 

Štátne záverečné skúšky

 

Harmonogram

Riadny termín:

3. ročník Bc. štúdium: 7.6. – 8.6. 2017
2. ročník Mgr. štúdium: 31.5.-1.6. 2017

Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 14.4. 2017 do 12.00 hod.

Termín odovzdania prihlášky na štátnu záverečnú skúšku - 8.4.2016 do 12.00 hod.

I. opravný termín:      28. 6. 2017
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 12. júna 2017

II. opravný termín:     24. 8. 2016­
Odovzdanie a nahratie záverečných prác do systému EZP do 7.augusta 2016

 

Prihláška na štátnu záverečnú skúšku

 

Bakalárske štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa starej akreditácie

 

Magisterské štúdium - okruhy ku štátnym záverečným skúškam podľa novej akreditácie

 

 

Inštrukcie k odovzdaniu záverečných prác

 

Záverečná práca - šablóny a metodické postupy

 

Posudky záverečných prác

 

Povinná odborná prax

 

Oznámenie Etickej komisie FZaSP

Milí študenti, v mene predsedu Etickej komisie FZaSP TU, doc. MUDr. Adriany Kršákovej, PhD. si vám dovoľujem oznámiť, že je potrebné vyplniť Žiadosť o schválenie výskumu, ktorú je potrebné doručiť pred každým výskumom, alebo projektom v tlačenej a elektronickej forme na adresu EK FZaSP, doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD., alebo na email tajomníka EK FZaSP

TU: kristina.grendova@truni.sk.

Žiadosť sa vypĺňa najmä pri zbere údajov zo zdravotnej dokumentácie, rôzneho biologickeho materiálu (nie dotaznikoveho prieskumu).