• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD., MPH 306 443 margareta.kacmarikova@truni.sk
Zástupca vedúceho katedry
Študijný poradca
(konzultácie po mailovej dohode)
Mgr. Machajová Michaela, PhD., MPH 306  443 michaela.machajova@truni.sk
Tajomník a koordinátor Erasmus+
PhDr. Grendová Kristína, PhD., MPH 332 424  kristina.grendova@truni.sk
Katedrový správca Mgr. Rafajdus Michal, PhD., MPH 222 452  michal.rafajdus@truni.sk
Koordinátor praxe PhDr. Pekarčíková Jarmila, PhD., MPH 328 412 jarmila.pekarcikova@truni.sk
Sekretariát Mgr. Nováková Marcela 204 470 marcela.novakova@truni.sk
         
Zamestnanci prof. MUDr. Rusnák Martin, CSc. 223 491 martin.rusnak@truni.sk
  prof. MUDr. Rusnáková Viera,  CSc. MBA. 328  412 viera.rusnakova@truni.sk
Kariérový poradca
(konzultácie po mailovej dohode)
doc. PhDr. Kállayová Daniela, PhD., MPH 328 412 daniela.kallayova@truni.sk
  doc. PhDr. Majdan Marek, MSc. PhD. 223 491 marek.majdan@truni.sk
  Mgr. Melichová Juliana, PhD. 222 402 juliana.melichova@truni.sk
  Mgr. Dominika Plančíková, PhD., MPH 222 402 dominika.plancikova@truni.sk
  doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD. 223 491 adriana.krsakova@truni.sk
  MUDr. Marián Streško, PhD.     marian.stresko@truni.sk
  prof. MUDr. Ondrušová Adriana, PhD., MPH 223 491 adriana.ondrusova@truni.sk
  RNDr. Letanovský Peter, MPH.     peter.letanovsky@truni.sk
  doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH 332 417 robert.ochaba@truni.sk
uvoľnená na výkon verejnej funkcie PhDr. Nemčovská Eva, PhD.     eva.nemcovska@truni.sk
Externí zamestnanci prof. MUDr. Chmelík Bohumil, PhD. 328 412  
  Prof. MUDr. Anna Strehárová, CSc.      
         
Interní doktorandi Mgr. Adriana Plšková  A107 426 adriana.plskova@tvu.sk
  Mgr. Pham Phuong Truc A107 426 phuong.truc.pham@tvu.sk
  Mgr. Viktória Valášková - prerušené štúdium A107 426 viktoria.valaskova@tvu.sk
  Mgr. Denisa Hažerová A107 426 denisa.hazerova@tvu.sk
  Mgr. Samuel Paulík A107 426 samuel.paulik@tvu.sk
  Mgr. Adriana Lutišanová A107 426 adriana.lutisanova@tvu.sk