• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko - výskumné aktivity

  Významné ocenenia členov KVZ

 

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI

CENTER-TBI je vedecko-výskumný projekt podporený grantovou schémou Európskej komisie Rámcový program 7. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu, ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“.

Trvanie projektu je 7 rokov (október 2013 - september 2020) a je v ňom zúčastnených 38 organizácií z celého sveta. Viacej informácií nájdete na oficiálnej webstránke CENTER-TBI alebo v  priloženom dokumente k projektu FZaSP  


CONFIDE - posilňovanie kapacít vo výskume zdravia verejnosti pre informovanie o politikách založených na dôkazoch v Tunisku

Cieľom projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia s cieľom informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku. Projekt tak reaguje na regionálne a národné priority partnerských krajín, ktoré stanovila EÚ, a spĺňa ich špecifické potreby a priority v oblasti verejného zdravia tým, že rozvíja a implementuje centrum pre dôkazy do zdravotnej politiky (C4EHP), ktoré udržiavajú všetci partneri projektu v prospech troch tuniských univerzít zapojených do projektu: University of Tunis, University of Sfax and University of Sousse. C4EHP pôsobí ako zdrojová inštitúcia na vytváranie sietí medzi akademickým a neakademickým prostredím, poskytuje vzdelávacie moduly a uľahčuje realizáciu stáží stáží v súvislosti s politikou založenou na dôkazoch verejného zdravia. Projekt koordinuje Cluj School of Public Healthna Univerzite Babeş-Bolyai v Rumunsku v spolupráci s Department of Public Health na Univerzite v južnom Dánsku (SDU) v Dánsku a na našej univerzite. Trnavská univerzita sa bude podieľať na zriadení Centra pre dôkazy do zdravotnej politiky, do vzdelávacích modulov v oblasti výskumu verejného zdravia, politík na podporu zdravia a politiky verejného zdravia založenej na dôkazoch - osobitne na politike založenej na dôkazoch, na činnostiach zabezpečovania kvality av šírenie výsledkov projektu. Pre viac informácií kontaktujte prof. Martin Rusnák, MD, PhD.

English version of project.