Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vedecko - výskumné aktivity

Collaborative European NeuroTrauma Effectiveness Research in TBI

CENTER-TBI je vedecko-výskumný projekt podporený grantovou schémou Európskej komisie Rámcový program 7. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu, ktoré sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“.

Trvanie projektu je 7 rokov (október 2013 - september 2020) a je v ňom zúčastnených 38 organizácií z celého sveta. Viacej informácií nájdete na oficiálnej webstránke CENTER-TBI alebo v  priloženom dokumente k projektu FZaSP