• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra verejného zdravotníctva

Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone

Naši pedagógovia prof. Rusnáková a prof. Rusnák sa počas svojho pobytu na Univerzite v Scrantone podieľajú na výučbe tém, ktoré súvisia s globálnym zdravím, z pohľadu odborníkov zo Slovenska, ale aj so skúsenosťami z krajín, v ktorých pôsobili, či pôsobia.

Poslucháčov zaujala prednáška o projektoch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU zameraných na Rómsku komunitu  v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku.

Po prednáške  o legislatívnych rámcoch pre zdravie verejnosti v EU a Slovensku prebehla diskusia so študentmi a pedagógmi.

Projekt EÚ Horizont 2020 SUNI-SEA

Projekt chce znížiť zaťaženie neprenosnými chorobami, k čomu je nevyhnutné aby si ľudia boli vedomí rizikových faktorov a riešili nadváhu, zvýšený krvný tlak alebo fajčenie, alebo aby sa s uvedenými problémami čo najskôr obrátili na odborníkov. Toto sa nazýva primárna prevencia. Chceme, aby ľudia s rizikovými faktormi boli diagnostikovaní čo najskôr a bola im poskytnutá osobná podpora. Toto sa nazýva sekundárna prevencia.