• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra verejného zdravotníctva

Webinár Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie

Členovia riešiteľského tímu projektu SUNI-SEA si Vás dovoľujú pozvať na 2. časť webinára Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách juhovýchodnej Ázie.

Webinár sa uskutoční dňa 17. 2. 2021 o 14:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams.

  Podrobné informácie nájdete TU

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU: Kardiovaskulárny systém a obezita- Nebezpečná kombinácia .

Zástupcovia Katedry verejného zdravotníctva sa od 16. do 18. júla aktívne zúčastnili konferencie DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU: Kardiovaskulárny systém a obezita- Nebezpečná kombinácia. V bloku venovanom Trnavskej univerzite v Trnave prezentovali prednášky zamerané na stravovanie, fyzickú aktivitu a životný štýl rozličných populačných skupín.

Mgr. Michal Rafajdus, PhD. MPH: Kroky k rozvoju a zýšeniu pohybovej zdravotnej gramotnosti

Výmenný pobyt pedagógov na Univerzite v Scrantone

Naši pedagógovia prof. Rusnáková a prof. Rusnák sa počas svojho pobytu na Univerzite v Scrantone podieľajú na výučbe tém, ktoré súvisia s globálnym zdravím, z pohľadu odborníkov zo Slovenska, ale aj so skúsenosťami z krajín, v ktorých pôsobili, či pôsobia.

Poslucháčov zaujala prednáška o projektoch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU zameraných na Rómsku komunitu  v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku.

Po prednáške  o legislatívnych rámcoch pre zdravie verejnosti v EU a Slovensku prebehla diskusia so študentmi a pedagógmi.

Projekt EÚ Horizont 2020 SUNI-SEA

Projekt chce znížiť zaťaženie neprenosnými chorobami, k čomu je nevyhnutné aby si ľudia boli vedomí rizikových faktorov a riešili nadváhu, zvýšený krvný tlak alebo fajčenie, alebo aby sa s uvedenými problémami čo najskôr obrátili na odborníkov. Toto sa nazýva primárna prevencia. Chceme, aby ľudia s rizikovými faktormi boli diagnostikovaní čo najskôr a bola im poskytnutá osobná podpora. Toto sa nazýva sekundárna prevencia.