• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Dominika Plančíková, PhD.

Mgr. Dominika Plančíková, PhD.

E-mail: 
dominika.plancikova@truni.sk
Telefón: 
033 / 59 39 402
Miestnosť: 
222

pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva ako vedecko-výskumný pracovník. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá najmä epidemiológiou úrazov, predovšetkým traumatických úrazov mozgu a dopravných úrazov. Ďalšou oblasťou jej záujmu je problematika nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného narodenia detí. V súčasnosti je zapojená do projektov CENTER-TBI a CONFIDE.

Rok narodenia: 1991
Rok získania PhD.: 2018

 

Najvýznamnejšie publikácie

  1.  MAJDAN, M. et al. 2016. Epidemiology of traumatic brain injuries in Europe: a cross-sectional analysis. In The Lancet Public Health [online]. 2016, vol. 1, no. 2. Dostupné na: <http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(16)30017-2>.
  2. MAJDAN, M. et al. 2017. Mortality due to traumatic spinal cord injuries in Europe: a cross-sectional and pooled analysis of population-wide data from 22 countries. In Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine [online]. 2017, vol. 25. Dostupné na: <http://doi.org/10.1186/s13049-017-0410-0>. ISSN 1757-7241.
  3. MAJDAN, M. et al. 2017. Years of life lost due to traumatic brain injury in Europe: A cross-sectional analysis of 16 countries. In PLOS Medicine [online]. 2017, vol. 14, no. 7. Dostupné na: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002331>. eISSN 1549-1676.

 

Granty – projekty

  • Epidemiológia traumatických úrazov mozgu u detí a adolescentov vo vybraných európskych krajinách
  • Porovnanie výskytu nízkej pôrodnej hmotnosti medzi obcami Slovenskej republiky v závislosti od zastúpenia rómskej populácie
  • Determinanty a následky predčasného narodenia detí v Slovenskej republike