• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

Mgr. Michal Rafajdus, PhD.

E-mail: 
michal.rafajdus@truni.sk
Telefón: 
033 / 59 39 452
Miestnosť: 
222

Odborný asistent zaoberajúci  sa najmä problematikou posturológie a správnych pohybových návykov. Zameriava sa na cvičenie SM systém a výskum v oblasti muskuloskeletárnych ochorení. Zastrešuje pripravovanú odbornú poradňu zdravia katedry verejného zdravotníctva Vyučuje predmety ako Prostredie a zdravie, Výživa a zdravie, Informatika, Zdravotnícke informačné systémy.  Odborne a technicky spolupracuje na viacero projektoch zameraných na elektronické vzdelávanie a sám je gestorom za fakultu FZaSP projektov Vitafit a Roadshow-zdravé srdce. Je hlavným administrátorom  akademického modulárneho systému fakulty FZaSP a správca evidencie záverečných prác..

Rok získania PhD.: 2012

 

Práca na projektoch:

  • 26110230029  "Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania" 
  • 26110230092 „Podpora zlepšenia kvality TU v Trnave“
  • Vitafit – Projekt, ktorý zábavnou formou ponúkne deťom informácie o zdravej výžive. (hlavný gestor)
  • Edukačná roadshow Srdce plné zdravia 1 a 2 (hlavný gestor)
  • e-Roma Resource (e-RR)
  • FINALLY - Financial Literacy for the Roma