• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Marcela Nováková

Mgr. Marcela Nováková

E-mail: 
marcela.novakova@truni.sk
Telefón: 
470
Miestnosť: 
204

Pôsobí ako administratívny pracovník na zahraničnom pracovisku Keňa v Kwale regióne, na FZaSP TU na Trnavskej univerzite v Trnave.


Rok získania titulu Mgr.: 2007