• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mgr. Juliana Melichová

Mgr. Juliana Melichová

E-mail: 
juliana.melichova@tvu.sk
Telefón: 
426
Miestnosť: 
A107

pôsobí ako interná doktorandka na Katedre verejného zdravotníctva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Vyučuje Analýzu epidemiologických dát I., Analýzu epidemiologických dát II. a Environmentálne zdravie. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberá problematikou úrazov mozgu. V rokoch 2013 – 2014 absolvovala klinickú prax  vo Fakultnej nemocnici v Trnave, 2014 – 2016 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave a Zvolene, 2016 – 2017 v Lige za duševné zdravie v Bratislave.

Rok narodenia: 1993
Rok získania Bc.: 2015
Rok získania Mgr.: 2017

Bakalárska práca: Kvalita života pacientov so psoriázou (Quality of life in patients with psoriasis)
Diplomová práca: Stav duševnej pohody u učiteľov vybraných základných škôl v Detve a nácvik psychohygieny (State of well-being of teachers in selected primary schools in Detva and training of mental hygiene)

Projekty:

  • CENTER-TBI – zapojená do projektu v rámci dizertačnej práce
  • CONFIDE