• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Konzultačné hodiny
  Rozvrh hodín
  HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

  Odporúčaný študijný plán XD1 LVMvZ  - Bc. denná forma
  Odporúčaný študijný plán XE1 LVMvZ – Bc. externá forma
  Odporúčaný študijný plán YD2 LVMvZ – Mgr. denná dorma
  Odporúčaný študijný plán YE2 LVMvZ – Mgr. externá forma

 

ROČNÍKOVÍ VEDÚCI PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

1. ročník Bc. : Mgr. Kamila Bírová
2. ročník Bc. : Mgr. Lenka Micháliková, PhD.
3. ročník Bc. : PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.

1. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.
2. ročník Mgr. : doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD.

 

ODBORNÁ PRAX

  Záznamník z praxe
  Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax
  Čestné vyhlásenie študenta
  Prihláška na odbornú prax

 

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

- Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 31. 10. 2019 (1.termín); do 21. 1. 2020 (2.termín); do 4. 2. 2020 (3.termín).


2. roč. Bc. štúdium denné, 3. roč. Bc. štúdium externé, 1. roč. Mgr. štúdium denné, 1. roč. Mgr. štúdium externé:

- Zverejnenie tém záverečných prác v systéme MAIS (pedagóg): do 31. 11. 2019.

- Výber tém záverečných prác v systéme MAIS (študent): do 31. 1. 2020

- Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce: do 29. 5. 2020

- Odovzdanie písomnej prihlášky na tému záverečnej práce - v prípade zvolenia si vlastnej témy a externého školiteľa: do 30.4.2020.


3. ročník Bc. štúdium denné, 4. ročník Bc. štúdium externé, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie záverečných prác a prihlášok na štátnu skúšku: do 3. 4. 2020 (1.termín); do 16. 6. 2020 (2.termín); do 24. 7. 2020 (3.termín).

 

  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2019/20
  Výber tém na magisterské práce na akademický rok 2019/20
  Výber tém na bakalárske práce na akademický rok 2020/21
  Výber tém na magisterské práce na akademický rok 2020/21

  Smernica rektora TU v Trnave  č. 20/2011
  Usmernenie k písaniu bakalárskych záverečných prác z odboru LVMvZ
  Usmernenie k písaniu diplomových záverečných prác z odboru LVMvZ
  Formulár zadania záverečnej práce

 

Posudok bakalárskej a diplomovej práce

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

3. roč. Mgr. štúdium externá forma:

Štátne záverečné skúšky – 1. termín: 14. 1. 2020 (prihláška do: 31.10.2019)
Štátne záverečné skúšky – 2. termín: 28. 1. 2020 (prihláška do: 21.1.2020)
Štátne záverečné skúšky – 3. termín: 11. 2. 2020 (prihláška do: 4.2.2020)

3. ročník Bc. štúdium denné, 4. ročník Bc. štúdium externé, 2. ročník Mgr. štúdium denné:

Štátne záverečné skúšky –1. termín: 1. 6. 2020 - 5. 6. 2020  (prihláška do: 3.4.2020)
Štátne záverečné skúšky –2. termín: 24. 6. 2020 - 25. 6. 2020 (prihláška do: 16.6.2020)
Štátne záverečné skúšky –3. termín: 19. 8. 2020 (prihláška do: 24.7.2020)

  Prihláška na štátnu skúška

Bakalárske štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam

Magisterské štúdium – okruhy ku štátnym záverečným skúškam