Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Ročníkoví vedúci

  Konzultačné hodiny

Záverečné práce

  Dôležité termíny

  Témy Záverečných prác 2016 - 2017

  Témy Záverečných prác 2017 - 2018

Súbory s okruhmi štátnicových otázok:

 

Posudok bakalárskej a diplomovej práce

 

Dôležité dokumenty a formuláre

  Formulár zadania záverečnej práce