Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študijné informácie

  Ročníkoví vedúci
  Konzultačné hodiny

 

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

 

Harmonogram

Zimný semester 2018/2019 - 3.roč. Mgr. štúdium externá forma:

Štátne záverečné skúšky - riadny termín: 8.1.2019
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 30.10.2018

Štátne záverečné skúšky - 1. opravný termín: 22.1.2019
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 15.1.2019

Štátne záverečné skúšky - 2. opravný termín: 5.2.2019
Nahratie záverečných prác do systému EZP a odovzdanie: do 29.1.2019

 

Záverečné práce

Súbory s okruhmi štátnicových otázok:

Posudok bakalárskej a diplomovej práce

Odporúčaný študijný plán

Dôležité dokumenty a formuláre

  Formulár zadania záverečnej práce
  Záznamník laboratórnej praxe
  Usmernenie k písaniu bakalárskych záverečných prác z odboru LVMvZ
  Usmernenie k písaniu diplomových záverečných prác z odboru LVMvZ