Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Vedecká a odborná konferencia pod názvom - Medziodborová spolupráca v laboratórnej medicíne

Dovoľte, aby sme Vás v mene organizačného výboru srdečne pozvali na vedeckú a odbornú konferenciu MEDZIODBOROVÁ SPOLUPRÁCA V LABORATÓRNEJ MEDICÍNE, ktorá sa bude konať dňa 7. novembra 2017 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Trnave. Aktívni účastníci sa môžu registrovať a zasielať abstrakty príspevkov do 30.09.2017.

Slovak