• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku

Skríning rakoviny prsníka bol v Slovenskej republike zahájený v roku 2019, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo „rok prevencie“. V súčasnosti na implementácii mamografického skríningu participujú aj členovia katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, a to doc. RNDr.

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 22. septembra 2021 o 12.30 hod.

Pozvánka na konferenciu

Parazitologická vedecká konferencia „I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE“

Srdečne Vás pozývame na vedeckú konferenciu „I. Aktuálne problémy humánnej parazitológie“, ktorú organizuje MEDIREX GROUP, Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV a Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce dňa 23.septembra 2020.

 

  Pozvánka na konferenciu