Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, priezvisko, tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH.  227 421 martina.horvathova [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúcej katedry
Tajomníčka katedry
Kariérová poradkyňa

(konzultácie po mailovej dohode)
doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH. 227 421 stanislava.blazickova [at] truni.sk
Katedrová správkyňa,
Koordinátorka MAIS, MOODLE, EZP
PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH. 227 421 zuzana.bardyova [at] truni.sk
Vedúca laboratórií RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.     sona.kucharikova [at] truni.sk
Koordinátorka Erasmus+
Študijná poradkyňa pre uchádzačov a študentov

(konzultácie po mailovej dohode)
doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD. 17/1 308 alzbeta.kaiglova [at] truni.sk
Koordinátorka praxe Mgr. Kamila Melnikov, PhD. 17/2 308 kamila.melnikov [at] truni.sk
Koordinátorka ŠVOČ Mgr. Martina Havriško, PhD.     martina.havrisko [at] truni.sk
Sekretariát Gabriela Semešová 204 420 gabriela.semesova [at] truni.sk
         
Zamestnanci prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc. 225 442 vladimir.bosak [at] truni.sk
  prof. RNDr. František Ondriska, PhD.  225 442 frantisek.ondriska [at] truni.sk
  prof. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.     jan.vojtassak [at] truni.sk
  Prof. RNDr. Marie Korabečná, PhD.     marie.korabecna [at] truni.sk
  doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. 225a   pavol.beno [at] truni.sk
  RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH 332 427 jaroslava.sokolova [at] truni.sk
  MUDr. Rastislav Husťak     rastislav.hustak [at] truni.sk
Výskumná pracovníčka PhDr. Janka Prnová, PhD.       janka.prnova [at] truni.sk
odborná asistentka doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD.,     zuzana.cierna [at] truni.sk
Materská dovolenka Mgr. Lenka Reizigová, PhD. 227 421 lenka.reizigova [at] truni.sk
Laborantka
Iveta Adámková
 17/2 308 iveta.adamkova [at] truni.sk
         
Interní doktorandi Mgr. Radka Dinušová     radka.dinusova [at] tvu.sk
  Mgr. Darina Budošová     darina.budosova [at] tvu.sk
  Mgr. Katarína Pinčáková     katarina.pincakova [at] tvu.sk
  Ing. Viktória Mikulášková     viktoria.mikulaskova [at] tvu.sk
         
 Externí pedagógovia MUDr. Kopecká Iveta,PhD.     iveta.kopecka [at] fntt.sk
  RNDr. Iveta Andelová     iveta.andelova [at] fntt.sk
  Mgr. Patoprstá Mária     patoprsta [at] hotmail.com
  MUDr. Jana Korytárová, PhD.     jkorytarova [at] gmail.com
  MUDr. Botek Rudolf     botek [at] laboratoria.sk
  MUDr. Andrea Labancová      
  Mgr. Zuzana Holopová -Brodanská      
  RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.     vojtechboldis [at] pobox.sk
  RNDr. Karel Fajfrlík, PhD.     fajfrlik [at] fnplzen.cz