Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

Prijímacie konanie 

Bakalársky stupeň 

  Sociálna práca - podmienky
  Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny - podmienky

Magisterský stupeň 

  Sociálna práca – podmienky + otázky k prijímaciemu konaniu

Programová rada

  Programová rada SP
  Záznam zo zasadnutia Programovej rady k úprave ŠP
  Zápis z priebežného hodnotenia ŠP 20.3.2023

Rada zamestnávateľov

Informačné systémy

Harmonogram akademického roka

Odporúčaný študijný plán (MAIS)

Rozvrh hodín

Ročníkoví vedúci a Konzultačné hodiny

Odborná prax a Supervízia

Záverečné práce

Posudky záverečných prác

Štátna záverečná skúška

Prihláška na štátnu záverečnú skúšku

Štátnice

 Okruhy  štátnej záverečnej skúšky

  Študijné a kariérne poradenstvo KSP

   

  Erasmus+

  Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy a umožňuje každému študentovi uchádzať sa o študentskú mobilitu či stáž na niektorej z partnerských univerzít v zahraničí, pričom táto mobilita či stáž je spolufinancovaná z tohto programu. Podrobnejšie informácie získate na: http://fzsp.truni.sk/erasmus-studenti, prípadne môžete kontaktovať katedrového koordinátora.  

  Katedrový koordinátor Erasmus+: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A., kancelária č.: 205, klapka: 407, email:  ondrej.botek [at] truni.sk

   

  Katedra sociálnej práce na Facebooku
  Katedru sociálnej práce môžete sledovať na FACEBOOKU