Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, Priezvisko, Tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúca katedry
Garantka Mgr SP
prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.- VUPCH 307 408 eva.mydlikova [at] truni.sk
Zástupca vedúcej katedry, Katedrový správca Mgr. Peter Patyi, PhD.- VUPCH  307 408 peter.patyi [at] truni.sk
Tajomníčka katedry Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD.- VUPCH 307 408 lubica.nicolussi [at] truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova [at] truni.sk
 Zamestnanci        
  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.- VUPCH 333 456 jaroslav.slany [at] truni.sk
Koordinátor Erasmus+ doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.- VUPCH 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
Garantka ŠP PhD SP prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.- VUPCH 310 446 patricia.dobrikova [at] truni.sk
Koordinátorka pre študentov so špeciálnymi potrebami doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.- VUPCH 205 407 nadezda.kovalcikova [at] truni.sk
Garantka ŠP RDŠR doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.- VUPCH 106 430 miriam.slana [at] truni.sk
Garantka Bc SP doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.- VUPCH 205 407 martina.zakova [at] truni.sk
Koordinátorka ŠVOUČ Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.- VUPCH 310 446 andrea.banovcinova [at] truni.sk
t.č. RD doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD.- VUPCH 106 430  
Koordinátorka odborných praxí Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. univ. docent - VUPCH 106 430 katarina.molnarova.letovancova [at] truni.sk
Externí zamestnanci JUDr. Tatiana Begányiová, PhD.     tatiana.beganyiova [at] truni.sk
  Mgr. Mário Schwarz, PhD.     mario.schwarz [at] truni.sk