Skočiť na hlavný obsah

Personálne zabezpečenie katedry

  Meno, Priezvisko, Tituly Č.m. Klapka E-mail
Vedúci katedry Mgr. Peter Patyi, PhD. - VUPCH 307 408 peter.patyi [at] truni.sk
Zástupkyňa vedúceho katedry, t.č. RD doc. Mgr. Michaela Gašparová, PhD. - VUPCH 106 430  
Tajomníčka katedry, Koordinátorka odborných praxí, Kariérna poradkyňa Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. univ. doc. - VUPCH 106 430 katarina.molnarova.letovancova [at] truni.sk
Sekretariát Mgr. Jana Ondrejková 204 406 jana.ondrejkova [at] truni.sk
 Zamestnanci        
  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - VUPCH 333 456 jaroslav.slany [at] truni.sk
Koordinátor pre program Erasmus+ a zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. - VUPCH 205 407 ondrej.botek [at] truni.sk
Garantka Mgr SP, PhD SP prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - VUPCH 307 408 eva.mydlikova [at] truni.sk
  prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. - VUPCH 310 446 patricia.dobrikova [at] truni.sk
Koordinátorka pre študentov so špeciálnymi potrebami doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD. - VUPCH 205 407 nadezda.kovalcikova [at] truni.sk
Garantka ŠP RDŠR doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. - VUPCH 106 430 miriam.slana [at] truni.sk
Garantka Bc SP doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. - VUPCH 205 407 martina.zakova [at] truni.sk
Koordinátorka ŠVOUČ Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. - VUPCH 310 446 andrea.banovcinova [at] truni.sk
  Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD. - VUPCH 307 408 lubica.nicolussi [at] truni.sk
Externí zamestnanci JUDr. Tatiana Begányiová, PhD.     tatiana.beganyiova [at] truni.sk
         
         

 

image-20230907144217-1  Programová rada a pracovné skupiny študijných programov

image-20230907144217-1image-20230907144227-2​  Odborová rada

image-20230907144217-1image-20230907144229-3​  Rada habilitačného a inauguračného konania