Skočiť na hlavný obsah

Študenti - dotazníky spokojnosti

Všetky ankety hodnotení absolventov, študentov, zamestnancov fakulty sú v prezenčnej forme k nahliadnutiu na sekretariáte dekana TU FZaSP v Trnave.

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2023-24

  Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov za akad. rok 2022/23

  Vyhodnotenie predmetovej ankety LS FZaSP 2022-23

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2022-23

  Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov za akad. rok 2021/22

  Vyhodnotenie predmetovej ankety LS FZaSP 2021-22

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2021-22

  Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov za akad. rok 2020/2021

  Vyhodnotenie predmetovej ankety LS FZaSP 2020-2021

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2020-2021

  Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov za akad. rok 2019/2020

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2019-2020

  Vyhodnotenie predmetovej ankety LS FZaSP 2019-2020

  Spokojnosť s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov za akad. rok 2018/2019

  Vyhodnotenie predmetovej ankety FZaSP LS 2018/2019

  Vyhodnotenie predmetovej ankety FZaSP ZS 2018/2019

 Vyhodnotenie predmetovej ankety FZaSP LS 2017/2018

  Vyhodnotenie predmetovej ankety FZaSP ZS 2017/2018

  Spokojnosť s kvalitou výučby časť A za akad.rok 2016-2017

  Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov časť B za akad.rok 2016-2017

  Vyhodnotenie predmetovej ankety LS FZaSP 2016-2017

  Vyhodnotenie predmetovej ankety ZS FZaSP 2016-2017

  Spokojnosť s kvalitou výučby časť A za akad.rok 2015-2016

  Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov časť B za akad.rok 2015-2016

  Akademická štvrťhodinka- prieskum SAAVŠ

  Akademická štvťhodinka - spätná väzba 2023