Skočiť na hlavný obsah

Habilitačné a inauguračné konania

HIK verejné zdravotníctvo

Študijný odbor: 5607 verejné zdravotníctvo

Študijný program III.stupňa: verejné zdravotníctvo

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru:

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania:

 • prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
 • PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD. MPH- univ. doc.  
 • prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA
 • prof. PhDr. Marek Majdan, MSc. PhD 
 • doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD. MPH.

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK

 

HIK sociálna práca

Študijný odbor: 7761 sociálna práca

Študijný program III.stupňa: sociálna práca

Osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu odboru:

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania:

 • doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A.
 • prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
 • prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
 • doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.
 • prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK 2022, 2023

 

HIK laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Študijný odbor: 5618 zdravotnícke vedy

Študijný program III.stupňa: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru:

Rada odboru habilitačného a inauguračného konania:

 • prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
 • doc. RNDr. Stanislava Blažíčková, PhD., univ.prof.
 • prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK 2022, 2023