Skočiť na hlavný obsah

Habilitačné a inauguračné konania

HIK verejné zdravotníctvo

Študijný odbor: 5607 verejné zdravotníctvo

Študijný program III.stupňa: verejné zdravotníctvo

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru:

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK (tu)

 

HIK sociálna práca

Študijný odbor: 7761 sociálna práca

Študijný program III.stupňa: sociálna práca

Osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu odboru:

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK (tu)

 

HIK laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Študijný odbor: 5618 zdravotnícke vedy

Študijný program III.stupňa: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Osoby zodpovedné za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru:

Opis HIK (SJ tu; AJ tu)

Kritériá na získanie vedecko‐pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ (tu)

Uznesenia RVHK TU o schválení HIK (tu)

Hodnotiace správy o schválení HIK (tu)

Záznamy zo zasadnutia ROHIK (tu)