Skočiť na hlavný obsah

Absolventi - dotazníkové prieskumy

Všetky ankety hodnotení absolventov, študentov, zamestnancov fakulty sú v prezenčnej forme k nahliadnutiu na sekretariáte dekana TU FZaSP v Trnave.

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU končiacich v akademickom roku 2021-2022

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU 2 roky po ukončení štúdia AR 2019-2020

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU 2 roky po ukonční študia AR 2016 - 2017

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU končiacich v akademickom roku 2018 - 2019

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU 2018 - 2019 a po 2 rokoch Stanovisko vedenia TU FZaSP

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU končiacich v akademickom roku 2016 - 2017

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov TU končiacich v akademickom roku 2015 - 2016

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov končiacich v akademickom roku 2014/15

  Výsledky hodnotenia dotazníka absolventov končiacich v akademickom roku 2013/14