Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby dizertačných prác

Oznam:

PaedDr. Silvia Tuláková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 17.8.2022  o 9.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Analýza odbornej multidisciplinárnej starostlivosti o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v službe včasnej intervencie v zdravotníckom zariadení

 

Mgr. Marta Nemčíková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 17.8.2022 o 11.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Využitie validácie v starostlivosti neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou

 

Mgr. Lukáš Pazderka

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 25.8.2022 o 8.30 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Využitie metód molekulárnej biológie pri hodnotení rizika prenosu multirezistentných baktérií v nemocničnom prostredí

 

Mgr. Katarína Pinčáková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 25.8.2022 o 10.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Význam vyšetrenia reziduálnej reaktivity trombocytov pri ischemickej cievnej mozgovej príhode

 


Mgr. Pavla Segarová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 15.12.2021 o 10,15 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie, online

Doktorand: Mgr. Pavla Segarová

Téma: Kvalita života polytraumatizovaných pacientov

Prihlásiť je možné na: ONLINE MS TEAMS - TU

 

PaedDr. Silvia Tuláková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 15.12.2021 o 8,30 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie, online

Doktorand: PaedDr. Silvia Tuláková

Téma: Analýza odbornej starostlivosti o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v službe včasnej intervencie v zdravotníckom zariadení

Prihlásiť je možné na: ONLINE MS TEAMS - TU

 

RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 18. 8.2021 o 14.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

Téma: Markery oxidačného a karbonylového stresu pri zlyhávaní srdca a ich aplikácia v klinickej praxi

 

Mgr. et . Mgr. Ján Sitko

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 18. 8.2021 o 15.30 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. et Mgr. Ján Sitko

Téma: Dyslipidémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych komorbidít pri systémovom lupus erythematosus

 

Mgr. Martina Havriško

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 19. 8.2021 o 14.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. Martina Havriško

Téma: Rezistencia na dezinfekčné látky u evironmentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR

 

Mgr. Patrik Sivčo

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 26. 8.2021 o 13.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. Patrik Sivčo

Téma: Socio-ekonomické determinanty úrazov mozgu v Európe

 

MUDr. Katarína Lenártová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 26. 8.2021 o 14.30 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: MUDr. Katarína Lenártová

Téma: Epidemiológia, prednemocničná a nemocničná starostlivosť o pacientov s traumatickým poranením mozgu v Univerzitnej nemocnici Martin a Univerzitnej nemocnici Cork