Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby dizertačných prác

Obhajoby dizertačných prác rok 2023

Ing. Alexandra Kovářová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 23.8.2023  o 14.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Výskyt subtypov a rezistencie HIV na ART u HIV infikovaných pacientov v SR

 

MUDr. Daniel Čambál

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 28.6.2023  o 15.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Stratifikácia rizika u pacientov s pľúcnou embóliou pomocou laboratórnych parametrov

 

Mgr. Darina Budošová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 28.6.2023  o 14.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Možnosti inovácie osobných ochranných pracovných prostriedkov intervenčných radiológov pomocou ZERO-GRAVITY

 

Mgr. Denisa Hažerová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 9.6. 2023  o 9.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Epidemiologická analýza úrazov v Európe: incidencia, YLL a DALY

 

Mgr. Samuel Paulík

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 9.6. 2023  o 10.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Zvyšovanie zdravotnej gramotnosti zavedením vzdelávacích aktivít do výučbového procesu žiakov 4. ročníka vybraných základných škôl

 

Mgr. Phoung Truc Pham

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 9.6. 2023  o 11.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Vplyv sociálnych a demografických faktorov na epidemiologickú situáciu ochorenia Covid-19 na Slovensku

 


Obhajoby dizertačných prác rok 2022

Obhajoby dizertačných prác rok 2021