Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby dizertačných prác-2021

Mgr. Pavla Segarová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 15.12.2021 o 10,15 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie, online

Doktorand: Mgr. Pavla Segarová

Téma: Kvalita života polytraumatizovaných pacientov

Prihlásiť je možné na: ONLINE MS TEAMS - TU

 

PaedDr. Silvia Tuláková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 15.12.2021 o 8,30 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie, online

Doktorand: PaedDr. Silvia Tuláková

Téma: Analýza odbornej starostlivosti o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v službe včasnej intervencie v zdravotníckom zariadení

Prihlásiť je možné na: ONLINE MS TEAMS - TU

 

RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 18. 8.2021 o 14.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: RNDr. Mgr. Nicholas Martinka

Téma: Markery oxidačného a karbonylového stresu pri zlyhávaní srdca a ich aplikácia v klinickej praxi

 

Mgr. et . Mgr. Ján Sitko

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 18. 8.2021 o 15.30 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. et Mgr. Ján Sitko

Téma: Dyslipidémia ako rizikový faktor kardiovaskulárnych komorbidít pri systémovom lupus erythematosus

 

Mgr. Martina Havriško

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 19. 8.2021 o 14.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. Martina Havriško

Téma: Rezistencia na dezinfekčné látky u evironmentálnych izolátov baktérií z lôžkových zdravotníckych zariadení v SR

 

Mgr. Patrik Sivčo

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 26. 8.2021 o 13.00 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: Mgr. Patrik Sivčo

Téma: Socio-ekonomické determinanty úrazov mozgu v Európe

 

MUDr. Katarína Lenártová

Obhajoba dizertačnej práce v odbore verejné zdravotníctvo

Dňa: 26. 8.2021 o 14.30 hodine

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Doktorand: MUDr. Katarína Lenártová

Téma: Epidemiológia, prednemocničná a nemocničná starostlivosť o pacientov s traumatickým poranením mozgu v Univerzitnej nemocnici Martin a Univerzitnej nemocnici Cork