Skočiť na hlavný obsah

Obhajoby dizertačných prác-2022

PaedDr. Silvia Tuláková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 17.8.2022  o 9.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Analýza odbornej multidisciplinárnej starostlivosti o rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v službe včasnej intervencie v zdravotníckom zariadení

 

Mgr. Marta Nemčíková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore sociálna práca

Dňa: 17.8.2022 o 11.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Využitie validácie v starostlivosti neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou

 

Mgr. Lukáš Pazderka

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 25.8.2022 o 8.30 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Využitie metód molekulárnej biológie pri hodnotení rizika prenosu multirezistentných baktérií v nemocničnom prostredí

 

Mgr. Katarína Pinčáková

Obhajoba dizertačnej práce v odbore zdravotnícke vedy

Dňa: 25.8.2022 o 10.00 hod.

Miesto konania: FZSP, Univerzitné námestie 1., zasadačka 2. poschodie

Téma: Význam vyšetrenia reziduálnej reaktivity trombocytov pri ischemickej cievnej mozgovej príhode