Skočiť na hlavný obsah

Výsledky výberových konaní Erasmus+ pre študentov

Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2024/2025


Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2023/2024

Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2023/2024


  Výsledky zo 4. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2021/22

  Výsledky z 3. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2021/22

  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2021/22

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2021/22


  Výsledky výberového konania zo dňa 20.11.2019 v rámci programu KA 107 pre akademický rok 2020/2021

  Výsledky z 3. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2020/21

  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2020/21

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov (K103) v rámci programu ERASMUS+ ak. rok 2020/21


  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2019/20

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2019/20


  Výsledky z 4. kola výberového konania na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z 3. kola výberového konania na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z 2. kola výberového konania na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2018/19


  Výsledky z 3. kola výberového konania na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2017/18

  Výsledky z 2. kola výberového konania na praktické stáže v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2017/18


  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2017/18


  Výsledky z 3. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2016/17

  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2016/17

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2016/17


  Výsledky z 3. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2015/16

  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2015/16

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2015/16


  Výsledky z 4. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15

  Výsledky z 3. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15

  Výsledky z 2. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15

  Výsledky z 1. kola výberového konania mobility študentov v rámci programu ERASMUS+ pre ak. rok 2014/15