• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Študenti - dotazníky spokojnosti

Všetky ankety hodnotení absolventov, študentov, zamestnancov fakulty sú v prezenčnej forme k nahliadnutiu na sekretariáte dekana TU FZaSP v Trnave.

 

  Vyhodnotenie dotazníkov predmetovej ankety LS FZaSP 2020-21

  Vyhodnotenie dotazníkov predmetovej ankety ZS FZaSP 2020-21

  Vyhodnotenie dotazníkov predmetovej ankety ZS FZaSP 2019-20

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby LS FZaSP 2019/20

  Vyhodnotenia dotazníkov – Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov 2019

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby ZS FZaSP 2018/19

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby LS FZaSP 2018/19

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby LS FZaSP 2017/18

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby ZS FZaSP 2017/18

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s kvalitou výučby FZaSP 2016/17

  Vyhodnotenia dotazníkov – Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov 2016/17

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s výučbou FZaSP LS 2016/17

  Vyhodnotenie dotazníkov spokojnosti študentov s výučbou FZaSP ZS 2016/17

  Výsledky vyhodnotenia dotazníkov študentov časť A – Spokojnosť s kvalitou výučby 2015/16

  Vyhodnotenia dotazníkov časť B – Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných zdrojov 2015/16