Skočiť na hlavný obsah

Schválenie témy rigoróznej práce

Odbor: SOCIÁLNA PRÁCA
Predseda komisie: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Kontakt: jaroslav.slany [at] truni.sk

 

Odbor: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
Predseda komisie: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Kontakt: martin.rusnak [at] truni.sk

 

Odbor: ZDRAVOTNÍCKE VEDY - LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY v ZDRAVOTNÍCTVE
Predseda komisie: prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
Kontakt: frantisek.ondriska [at] truni.sk

 

Odbor: OŠETROVATEĽSVO
Predseda komisie: prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., MHA
Kontakt: ivica.gulasova [at] truni.sk