• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Výročné správy

Výročné správy rok 2015


Výročné správy rok 2014

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2014

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2014

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2014


Výročné správy rok 2013

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2013

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2013

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2013

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2013


Výročné správy rok 2012

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2012

 Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2012

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2012

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2012


Výročné správy rok 2011

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2011

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Katedra klinických disciplín Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2011

  Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Katedra rozvojových štúdií a tropického zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011

  Špecifické pracovisko Keňa, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2011


Výročné správy rok 2010

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2010

  Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2010

  Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010

  Katedry verejného tropického zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010

  Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2010


Výročné správy rok 2009

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2009

  Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009

  Katedry verejného tropického zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve FZaSP za rok 2009

  Katedra klinických disciplín Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009

  Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2009


Výročné správy rok 2008

  Katedra zdravotníckeho manažmentu a jazykov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008

  Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008

  Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód FZaSP za rok 2008

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008

  Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008

  Katedra klinických disciplín Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2008

  Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny detašované pracovisko Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2008


Výročné správy rok 2007

  Katedra verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za rok 2007

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2007


Výročné spravy rok 2006

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za rok 2006