Skočiť na hlavný obsah

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka v akademickom roku 2022/2023 vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: Mgr. Nadežda Rendeková

Kontaktná osoba/mail: PhDr. Oľga Kabátová, PhD., MPH.,  olga.kabatova [at] truni.sk

Termín podávanie prihlášok do: Fakulta plánuje otvoriť špecializačné štúdium k septembru 2025. O termíne podávania prihlášok bude uchádzač včas informovaný.

 

  Okruhy otázok k špecializačnej skúške

  Informácie o vzdelávacom programe

  Žiadosť o zaradenie na štúdium (prihláška)

  Doplňujúce informácie o vzdelávacom programe

  Vyhláška dekana č.3/2022 - PŠŠ ošetrovateľská starostlivosť v pediatri

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.2 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá