Skočiť na hlavný obsah

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Mail: silvia.putekova [at] truni.sk

Termín podávanie prihlášok do: Z dôvodu prebiehajúceho zosúladenia špecializačného štúdia v zmysle nových minimálnych štandardov pre špecializačné štúdium je predpokladaný termín otvorenia špecializačného štúdia "ošetrovateľská starostlivosť o dospelých" 09/2024. O termíne možnosti podania prihlášky o zaradenie do ŠŠ Vás budeme včas informovať.

 

  Rozvrh hodín (bloky október, november 2022)

  Informácie o vzdelávacom programe

  Žiadosť o zaradenie na štúdium (prihláška)

  Doplňujúce informácie o vzdelávacom programe

  Vyhláška dekana č.4/2021 - PŠŠ ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č.2 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

  Zmluva

 

Harmonogram štúdia pre akademický rok 2022/2023:

Termín odovzdania tlačiva „Predloženie témy špecializačnej práce“: 30.11.2022
Záverečné špecializačné skúšky: 21.-30.8.2023

Dokumenty: