Skočiť na hlavný obsah

Habilitačné konania

Vyhláška dekana FZaSP č. 4/2022 - habilitačné konania (HK)
- Príloha 1 KRITERIA HaIK odbor SP
- Príloha 2 KRITERIA HaIK VZ
- Príloha 3 KRITERIA HaIK odbor LVMvZ
- Príloha 4 ZIADOST o HK
- Príloha 5 PROFESIJNY ZIVOTOPIS
- Príloha 6 TABULKOVY ped ved cin a plnenie krit HK SP
- Príloha 7 TABULKOVY ped ved cin a plnenie krit HK VZ
- Príloha 8 TABULKOVY ped ved cin a plnenie krit HK LVMvZ
- Príloha 9 SUHLAS dotknutej osoby osobne udaje
- Príloha 10 INTERNE USMERNENIE dekana k distanc zas HaIK komisii
Dodatok 1 k Vyhlaske dekana FZaSP 4 2022 HK platnost k 13.3.2024

 

Začaté a prebiehajúce habilitačné konania

Ing. Ingrid ŠKORŇOVÁ, PhD.   (odbor habilitačného konania Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve)

  1. Ing. Škorňová (publikované 14.03.2024 - 12:50)
  2. Ing. Škorňová publikačná činnosť a ohlasy (publikované 14.03.2024 - 12:51)
  3. Ing. Škorňová komisia oponenti schválené VR 11.-15.04.2024 per rollam (publikované 17.04.2024 - 10:34)

 

Ukončené habilitačné konania

RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.dátum udelenia titulu: 15.05.2018  (publikované 22.05.2018 - 09:55)

PhDr. Janka Bursová, PhD.dátum udelenia titulu: 04.07.2018  (publikované 12.07.2018 - 09:20)

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT.dátum udelenia titulu: 24.05.2019  (publikované 06.06.2019 - 09:55)

MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBAdátum udelenia titulu: 20.11.2020  (publikované 04.12.2020 - 10:35)

Mgr. Michaela Hromková, PhD. - dátum udelenia titulu: 20.04.2021  (publikované 26.04.2021 - 11:37)

MVDr. Alžbera Kaiglová, PhD. - dátum udelenia titulu: 15.02.2022  (publikované 28.02.2018 - 14:35)

 

Pozastavené habilitačné konania

 


História rok 2016

Vyhláška dekana FZaSP č. 1/2016 - habilitačné konania (HK)
- Príloha 1 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 6
- Príloha 2 Kritéria TU FZaSP pre HaVK pre OV 18
- Príloha 3 Žiadosť o začatie habilitačného konania
- Príloha 4 Profesijný životopis
- Príloha 5 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 6
- Príloha 6 Tabuľkový prehlad ped. a ved. činnosti a plnenia kritérií HK pre OV 18
- Príloha 7 Súhlas dotknutej osoby so spracovávaním osobných údajov