Skočiť na hlavný obsah

Výročné správy o VVČ

V prípade záujmu sú originály všetkých výročných správ o VVČ fakulty počnúc rokom 2008, spolu s jednotlivými prílohami, dostupné na "referáte pre vedu, výskum a edičnú činnosť FZaSP.

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2022

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2021

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2020

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2017

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014

  Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2009

 

Výročné správy o VVČ za roky 2010 – 2013 sú súčasťou Výročnej správy o činnosti FZaSP TU a dostupné sekcii Výročnej správy.